10 клас


Неметалічні елементи та їхні сполуки

Поширеність у природі. Алотропія.
 Перейди за посиланням на блог співпраці з учнями Природні сполуки сірки
Природні сполуки силіцію
Смотреть еще презентации из раздела Химия

Природні сполуки карбону
Смотреть еще презентации из раздела Химия

Алотропія карбону
Смотреть еще презентации из раздела Химия

Гідроген хлорид, хлоридна кислота: властивості, застосування, добування в лабораторії. Хлориди
Амоніак: властивості, застосування. Солі амонію.
Оксиди неметалічних елементів
Сульфатна кислота.
Нітратна й ортофосфатна кислоти, їх властивості. Нітрати й ортофосфати. Азотні й фосфорні добрива.
Карбонатна к-та. Карбонати і гідрогенкарбонати. Якісна реакція на карбонат-йон.
Силікатна к-та. Силікати. Поняття про будівельні матеріали.


Силікатна промисловість
Смотреть еще презентации из раздела Химия

Колообіг неметалічних елементів у природі. Парниковий ефект.

Парниковий ефект
Смотреть еще презентации из раздела Химия

перейти за посиланням


Металічні елементи та їхні сполуки

Корозія металів, захист від корозії.
Лужні метали та їх сполуки. 

Лужноземельні елементи Кальцій та Магній.

Поняття про твердість води

Алюміній як хімічний елемент і проста речовина.
Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп.


Металічні руди.
Метали і сплави в сучасній техніці.

перейти за посиланнямРозвязування експериментальних задач на визначення металів, неметалів.
Задачі на надлишок
Алгоритм
1.     Прочитайте задачу та складіть її стислу умову.
2.     Складіть рівняння хімічної реакції, що відбувається.
3.     Обчисліть молярні маси речовин.
4.     Обчисліть кількості вихідних речовин.
5.     Запишіть кількісне співвідношення  вихідних речовин:
·        за рівнянням хімічної реакції;
·        за розрахунком.
            Порівнявши співвідношення, визначте, яка речовина в надлишку та
             за якою   речовиною здійснюють подальші обчислення.
           6. Запишіть кількісне співвідношення вихідної речовини і продукту   
                реакції та визначте кількість продукту реакції.
           7. Обчисліть масу ( або об’єм ) продукту реакції
1. До розчину, що містить 10,4 г барій хлориду додали розчин, що містить  9,8 г сульфатної кислоти. Осад відфільтрували і висушили. Обчислити масу осаду.
2. До розчину, що містить 10 г їдкого натру, додали розчин, що містить 10 г нітратної кислоти. Яка речовина взята в надлишку? У який колір забарвиться розчин при додаванні метилового оранжевого?
3. До розчину, що містить 22 г кальцій хлориду, додали розчин, що містить   2 г аргентум нітрату. Яка маса утвореного осаду? Які речовини будуть знаходитися в розчині?
4. До розчину, що містить 16 г купрум (II) сульфату, додали 12 г залізних ошурок, обчислити масу міді, що утворилася.
5. До розчину, що містить 40 г купрум (II) сульфату, додали 12 г залізних ошурок. Обчисліть, чи залишаться ошурки після закінчення реакції.
6. Магній оксид обробили розчином , який містить 28 г сульфітної кислоти. Обчисліть масу утвореної солі.
7. 14 г кальцій оксиду обробили розчином, що містить 35 г нітратної кислоти. Обчисліть масу утвореної солі.
8. У промисловості під час виробництва амоніаку на 1000 м3 готової продукції витрачається 600 м3 азоту та 1500 м3 водню. Який газ і в якій кількості за об’ємом взято в надлишку?
9. На нейтралізацію розчину, що містить 7 г нітратної кислоти, було витрачено 5,6 г калій гідроксиду. Яку реакцію буде мати одержаний розчин? Яким індикатором її можна перевірити?
10. До розчину, що містить 0,5 моль нітратної кислоти, долили розчин, який містить 0,5 моль барій гідроксиду. Яку речовину взято в надлишку? У який колір забарвиться лакмус в одержаному розчині?
11. Крізь 200 г хлоридної кислоти пропустили амоніак об’ємом 20 л.
Обчислити масу одержаного розчину амоній хлориду. Обчислити масову частку солі в одержаному розчині.
12. Крізь 200 г 24,5%  хлоридної кислоти пропустили  12 л амоніаку. Визначити масу одержаного амоній сульфату.
13. Змішали по 200 г хлоридної кислоти та калій гідроксиду з масовими частками розчинених речовин відповідно 3,65% та 5%. Розчин випарили. Обчислити масу солі, що залишилася.

Визначення масової або об’ємної частки виходу продукту реакції від теоретично можливого
Алгоритм
1.     Прочитайте задачу та складіть її стислу умову.
2.     Складіть рівняння хімічної реакції, що відбувається.
3.     Обчисліть молярні маси речовин.
4.     Запишіть кількісне співвідношення вихідної речовини і продукту реакції та визначте кількість продукту реакції.
5.     Обчисліть теоретичну масу ( або  теоретичний об’єм) продукту реакції.
6.     Обчисліть масову ( або об’ємну) частку виходу ( практичний вихід) від теоретично можливого.
14. Унаслідок взаємодії  барій оксиду масою 4,59 т з алюмінієм було одержано барій масою 3,8 т. Обчисліть масову частку практичного виходу барію.
15. Під час нагрівання амоній броміду масою 14,7 г в присутності калій гідроксиду отримали амоніак об’ємом 2,52 л (н. у.). Обчислити об’ємну частку практичного виходу амоніаку.
16. Крізь 200 г розчину, що містить 24,5% сульфатної кислоти,  пропустили в надлишку амоніак і одержали при цьому 62 г амоній сульфату. Визначити вихід продукту реакції від теоретично можливого.
17. Під час дії концентрованої сульфатної кислоти на 17 г натрій нітрату було одержано 11,34г нітратної кислоти. Обчислити масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого.
18. На 1 т амоніачної селітри витрачається 0,255 т амоніаку. Обчислити масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого.
19. Під час прожарюванні 20 г амоній хлориду, виділилось 7,5 л амоніаку. Обчислити масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого.
20. Амоніак масою 34 кг пропустили через розчин сульфатної кислоти. Масова частка виходу амоній сульфату дорівнює 90%. Обчисліть масу отриманого амоній сульфату.
21. При каталітичному окисненні амоніаку масою 34 кг отримали 54 кг нітроген (II) оксиду. Обчислити масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого.
22. З водню масою 60 г і відповідної кількості азоту синтезували амоніак масою 272 г. Яка масова частка виходу амоніаку по відношенню до теоретичного?
23. Обчисліть об’єм ацетилену, отриманого з 2800 м3 метану, якщо об’ємна частка виходу ацетилену від теоретично можливого складає 8,8%.
Задачі на домішки
Алгоритм
1.     Прочитайте задачу та складіть її стислу умову.
2.     Складіть рівняння хімічної реакції, що відбувається.
3.     Обчисліть молярні маси речовин.
4.     Обчисліть масову частку й масу чистої речовини.
5.     Обчисліть кількість вихідної речовини.
6.     За хімічним рівнянням запишіть кількісне співвідношення вихідної та шуканої речовин і визначте кількість шуканої речовини.
7.     Обчисліть масу ( або об’єм) шуканої речовини.
24. Оксидний концентрат містить хром (III) оксид і домішки, масова частка яких становить 10%. Зразок оксидного концентрату масою 200 г відновили методом алюмотермії. Яку масу алюміній оксиду і хрому отримали внаслідок реакції?
25. Обчисліть об’єм вуглекислого газу, що утворюється при спалювання     0,4 кг коксу, який містить 98% чистого вуглецю.
26. Яку кількість речовини кальцій оксиду можна добути під час прожарювання вапняку масою 4 кг, що містить 0,2 масові частки домішок?
27. Який об’єм карбон (II) оксиду піде на відновлення заліза з 1 т руди, що містить 60% ферум (III) оксиду?
28. Який об’єм вуглекислого газу утвориться під час розкладання вапняку масою 50 т, що містить 10% домішок?
29. Який об’єм карбон (II) оксиду може виділитися під час випалювання     500 кг вапняку, що містить 92% кальцій карбонату?
30. Яку масу заліза, що містить 10% домішок, слід внести в розчин        купрум (II) сульфату, щоб одержати 10 моль міді?
31. Обчислити масову частку алюмінію в сплаві з міддю, якщо в результаті обробки 20 г сплаву хлоридною кислотою виділилось 11,2 л водню.


Немає коментарів :

Печенька с предсказанием

Печенька с предсказанием