8 клас

Матеріали для самостійного опрацювання учнями перейди за посиланням


Тренувальні вправи

Виконай тренувальні вправи. Напиши рівняння реакцій які могли б відбуватися при перетворенні речовин.

Матеріали для самостійного опрацювання учнями.

Класи неорганічних сполук. Оксиди, Кислоти, Основи, Солі.

Чи заєшь ти що спільного між Вулканом Кава іджен в Індонезии, молюском Дендронотус та пустелею Данакіль в Єфіопії ? Роздивись фото загадки.
Вулкан Кава иджен
Молюск Дендронотус
Біля вулкана розташовано озеро сірчаної кислоти,  яку називають матусею всих кислот. Саме ця кислота міститься в щупальцях молюска та допомогає йому не тільки захищатися, але навіть нападати на актиній.  А в Танзанії в озері Натрон можна зустріти лужну телапію. Ця риба може витримати період коли вода в озері перетворюється на розчин лугів та солей. Ботанікам відомо більше 800 видів рослин, що виробляють цианідну кислоту і використовують її як зброю міжвидової боротьби. Багато рослин виділяють кислоти, пригнічуючи ними інші види рослин. Зареєстровані навіть випадки самоотруєння рослин. Де ще в природі можна знайти кислоти, основи, оксиди та солі? Дізнайся більше, поділися з друзями.

Пустеля Данакіль
Отримати додаткову інформацію та розмістити власну презентацію з теми
"Класи неорганічних сполук" ти зможеш
Озеро Натрон в Танзанії
за посиланнямСмайлики
Блог для співпраці з учнями
Поширення солей у природі та їх практичне значення.

Узагальнюючі таблиці допоможуть підготуватися до заліку.
Тренувальні вправи Смайликиперейди за посиланням


Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму кількості речовини реагентів та продуктів реакції
Алгоритм розв’язування задач
1. Прочитайте задачу і складіть для неї стислу умову.
2. Складіть рівняння хімічної реакції, що відбувається.
3.Обчисліть формульні маси відомої та шуканої речовин.
4. Очисліть кількість тієї речовини, що відома за умовою задачі.
5. За хімічним рівнянням запишіть кількісне співвідношення між речовиною, що задана за умовою, і шуканою речовиною. Кількісне співвідношення визначають за коефіцієнтами, що записані перед формулами відповідних речовин у хімічному рівнянні.
6. Складіть пропорцію та розв’яжіть її.
7. Обчисліть масу (або об’єм) шуканої речовини.
1. Обчислити масу фосфор (V) оксиду, добутого спалюванням достатньої кількості фосфору у 11,2 л кисню (н. у.).
2. Яка маса кисню  необхідна для спалювання водню масою 32 г (н. у.)?
3. У якому об’ємі кисню (н. у.) необхідно спалити залізо, щоб одержати 0,2 моль залізної окалини?
4. Скільки г натрій оксиду прореагувало з водою, якщо в результаті реакції утворилось 4 г натрій гідроксиду?
5. Обчисліть масу солі, що утворилася при взаємодії 4 г купрум (II) оксиду з надлишком розчину хлоридної кислоти.
6. Скільки грамів солі утвориться в результаті пропускання 20 мл сульфур (IV) оксиду крізь розчин натрій гідроксиду?
7. Скільки грамів фосфор (V) оксиду та кальцій оксиду потрібно відважити, щоб при їх взаємодії утворилось 9,9 г кальцій метафосфату Ca(PO3)2?
8. Який об’єм водню виділиться при взаємодії 11,5 г натрію з водою?
9.  Який об’єм водню виділиться при взаємодії 0,5 моль літію  з водою?
10. Який об’єм водню виділиться при взаємодії 11,5 г барію з водою?
11. Який об’єм водню виділиться при взаємодії 0,5 моль кальцію з водою?
12. Обчисліть масу осаду, що утвориться внаслідок пропускання 16 мл вуглекислого газу крізь розчин кальцій гідроксиду.
13. Чи вистачить 140 г калій перманганату, щоб після розкладу його заповнити киснем газометр об’ємом 10 л?
14. Які маси металічного натрію та брому потрібні для добування натрій броміду масою 5,15 г?
15. Яка маса сульфатної кислоти потрібна для розчинення 3 г ферум (III) гідроксиду?
16. Який об’єм водню можна добути, якщо подіяти хлоридною кислотою на 2 моля цинку?
17. Яку масу ферум (III) оксиду можна зняти з поверхні металу, якщо взяти для очищення розчин хлоридної кислоти, в якому міститься 30 моль HCl?
18. Яка кількість сульфатної кислоти витрачається на повну нейтралізацію  0,5 моля натрій гідроксиду?
19. Який об’єм водню виділиться при взаємодії 7 г заліза з розчином сульфатної кислоти?
20. Скільки грамів калій нітрату утвориться при нейтралізації нітратною кислотою 2 моль калій гідроксиду?
21. Скільки грамів осаду утвориться при дії розчину хлоридної кислоти на розчин арґентум нітрату, в якому міститься 1,7 г AgNO3?
22. Обчисліть масу сухого залишку, який утвориться в результаті прожарювання 10,7 г ферум (III) гідроксиду?
23. Яка маса барій сульфату випаде в осад, якщо до розчину натрій сульфату долили розчин барій хлориду, в якому міститься 10,4 г BaCl2?
24. Який об’єм вуглекислого газу виділиться, якщо обробити хлоридною кислотою розчин натрій карбонату, в якому міститься 10,6 г Na2CO3?
25. Який об’єм кисню (н. у.) вступить у реакцію при повному згоранні коксу ( С ) масою 0,024 кг?

26. Обчислити, який об’єм водню потрібно спалити, щоб одержати 9 г води?

Періодичний закон і система хімічних елементів Д.І.Мендєлєєва. Будова атома.


Періодична система онлайн Смайлики

Дізнатися більше про Дмитра Івановича Мендєлєєва
 та перевірити свої знання ти зможешь за посиланнямСмайлики

"Д.І. Мендєлєєв-погляд крізь роки"

Вибухова історія хімії - це історія будівельних блоків, які складають весь наш світ- історія хімічних елементів. Все в світі складається з елементів - земля по якій ми ходимо, повітря яким ми дихаємо, навіть ми самі. Незважаючи на це, протягом століть цей світ розумівся зовсім неправильно.

У трисерійний фільм професор теоретичної фізики Джим Аль-Халілі простежить дивовижну історію про те, як елементи були виявлені і зведені в таблицю. Він пройде по слідах першопрохідців, що розкрили ці секрети і створили нову науку, яка привела нас до епохи сучасності.
Переглянути фільми ти зможеш за посиланнямСмайлики

Обчислення, пов’язані з визначенням хімічного елемента
27. Оксид хімічного елемента I групи має формульну масу 94.
Назвіть хімічний елемент.
28. Вищій оксид хімічного елемента IV групи має формульну масу 44. Назвіть хімічний елемент, складіть формулу гідроксиду.
29. Вищій оксид хімічного елемента IV групи має формульну масу 60. Назвіть хімічний елемент, складіть формулу оксиду та відповідної кислоти.
30. Вищій оксид хімічного елемента V групи має формульну масу 142. Назвіть хімічний елемент, складіть формулу оксиду та відповідної кислоти.
31. Вищій оксид хімічного елемента V групи має формульну масу 108. Назвіть хімічний елемент, складіть формулу оксиду та відповідної кислоти.
32. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в III групі, формульна маса його оксиду 188.
33. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в IV групі, формульна маса його водневої сполуки – 32.
34. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в I групі, формульна маса його гідроксиду дорівнює 40.
35. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в VII групі, формульна маса його водневої сполуки дорівнює 81.
36. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в V групі, формульна маса його вищого оксиду дорівнює 230.
37. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в II групі, масова частка елемента в гідроксиді дорівнює 54,05%.
38. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в V групі, масова частка елемента у сполуці з Гідрогеном дорівнює 91,18%.
39. Назвіть елемент за такими даними:чотиривалентний, масова частка елемента в оксиді дорівнює 69,52%.
40. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в VI групі, масова частка елемента Оксигену у вищому оксиді дорівнює 27,27%.
41. Сполука з Гідрогеном  має формулу ЕН3. Відносна густина за воднем цієї сполуки 8,5. Який це елемент?
42. Елемент VI групи утворює летку сполуку з Гідрогеном, відносна густина якої за повітрям дорівнює 7,27. Який це елемент?
43. При взаємодії 34,25 г двовалентного металу виділилось 5,6 л водню       (н. у.). Назвіть метал.
44. При розкладанні  25 г карбонату двовалентного металу виділилось    5,6 л CO2 (н. у.). Встановіть формулу солі.
45. 9 г тривалентного металу прореагували з хлоридною кислотою і при цьому виділилось 11,2 л водню (н. у.). Назвіть метал.
46. При взаємодії 1,7 г оксиду тривалентного металу з розчином сульфатної кислоти утворилось 5,7 г солі. Яка формула солі?
47. Під час розкладання 2,14 г гідроксиду тривалентного металу утворилось 1,6 г його оксиду. Який це метал?
48. При взаємодії 1,5 г оксиду лужного металу з водою утворилось 1,65 г його гідроксиду. Який це метал?

Явище радіоактивності його дослідження. Користь та шкідливість радіоактивності.

Будова електронних оболонок атомів  хімічних елементів.

Ти вже знаєш, що атом складається з ядра й електронів, які утворюють електронну оболонку атома. Число електронів на оболонці дорівнює числу протонів у ядрі атома і визначається протонним числом елемента (порядковим номером).
Аби зрозуміти, як побудована електронна оболонка атома, потрібно з'ясувати, як розподіляється електронна густина біля ядра, тобто визначити ділянку простору, де можуть перебувати електрони даного атома.Число електронів на оболонці дорівнює числу протонів у ядрі атома і визначається протонним числом елемента. Електрони в атомі розмішуються на різній відстані від ядра. Це пояснюється тим, що електрони мають різний запас енергії. Одні з них сильніше притягуються до ядра і розмішуються ближче до нього, вони міцніше зв'язані з ядром і їх важче вирвати з електронної оболонки. Інші — слабкіше притягуються і перебувають далі від ядра.
А чим далі електрони від ядер, тим легше їх відірвати. Виходить, що в міру віддалення від ядраатома запас енергії електрона збільшується. Електрони, що рухаються поблизу ядра, заслоняють (екранують) ядро від інших електронів, які притягуються до нього слабкіше і рухаються на більшій відстані від ядра. Так утворюються електронні шари в електронній оболонці атома. Кожний електронний шар складається з електронів з близькими значеннями енергії, тому електронні шари називають ще енергетичними рівнями.Електрони, що рухаються поблизу ядра, заслоняють (екранують) ядро від інших електронів, які притягуються до нього слабкіше і рухаються на більшій відстані від ядра. Так утворюються електронні шари в електронній оболонці атома. Кожний електронний шар складається з електронів з близькими значеннями енергії, тому електронні шари називають ще енергетичними рівнями.
Число енергетичних рівнів дорівнює номеру періоду, в якому перебуває хімічний елемент. Отже, електронна оболонка атомів елементів першого періоду містить один енергетичний рівень, другого періоду — два, третього — три і т. д.
Кожний енергетичний рівень складається з орбіталей певної форми: перший містить одну s-орбіталь, другий — s- і р-орбіталі, третій — s-, р-, d-орбіталі. Отже, зверни увагу: який номер рівня, стільки й форм орбіталей, що його утворюють.
Число орбіталей на енергетичних рівнях різне, воно дорівнює n2, де n — номер рівня. На першому рівні (n = 1) одна 8-орбіталь, на другому (n = 2) — чотири: одна s- і три р-орбіталі, на третьому (n = 3) — дев'ять: одна три р- і п'ять d-орбіталей (див. мал. 13). Зважаючи на те, що на кожній з орбіталей може перебувати не більше двох електронів, максимальна кількість електронів на тому чи іншому енергетичному рівні дорівнює 2n2 (див. мал. 13). 
Число ж електронів на зовнішньому енергетичному рівні електронної оболонки атома дорівнює номеру групи для хімічних елементів головних підгруп. Ці електрони називаються валентними. Саме вони визначають властивості елемента.

Складаючи схеми будови електронних оболонок атомів, керуйся таким алгоритмом:
1. Спершу визнач загальне число електронів на електронній оболонці за протонним числом елемента.
2. Далі визнач кількість енергетичних рівнів у електронній оболонці за номером періоду.
3. Визнач максимальну кількість електронів на кожному енергетичному рівні за формулою 2n2 (на зовнішньому рівні — за номером групи для елементів головних підгруп).
4. Пригадай, що кількість форм орбіталей, які утворюють даний енергетичний рівень, дорівнює номеру цього рівня.
5. Не забудь, що на кожній орбіталі може перебувати максимум два електрони (з протилежними спінами).

Хімічний звязок і будова речовини

Фільм демонструє історію дослідження будови атома від Арістотеля до 20 століттяКількість речовини.


 В  3D довіднику  розміщено інформацію для самостіного опрацювання з теми 
"Кількість речовини"
комплект завдань для підготовки до контролю знань та зразки оформлення задач

Немає коментарів :

Печенька с предсказанием

Печенька с предсказанием