Юним природодослідникам

Цікавишься природничими науками?
Хочешь стати членом Малої академії наук?
Любишь досліджувати навколишній світ?
Товариство юних природодослідників "Ойкумена" чекає на тебе.
Хімія – дивна наука.
В ній таємна прихована суть.
Простягає вона свої руки
У найглибші глибини, щоб буть,
Чарувати сучасну людину,
Дарувати їй блага земні.
З нею людство ніколи не згине,
Якщо вивчить закони її.
І тому кожен має пізнати
Всі хімічні закони життя.
Вчити хімію треба завзято
І в майбутнє нести ці знання!


МЕТА І ЗАДАЧІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА УЧНІВ

1. Розширення кругозору учнів в галузі досягнень вітчизняної і зарубіжної науки
2. Виявлення найбільш обдарованих учнів у різних галузях науки і розвиток їх творчих здібностей.
3. Активне включення учнів в процес самоосвіти і саморозвитку.
4. Вдосконалення умінь і навичок самостійної роботи учнів, підвищення рівня знань в тих галузях знань, які цікавлять учнів.
5. Організація науково-дослідницької діяльності учнів для вдосконалення процесу навчання і профорієнтації.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НТУ

1. Включення в науково-дослідницьку діяльність здібних учнів відповідно до їх наукових інтересів.
2. Навчання учнів працювати з науковою літературою, формування культури наукового дослідження.
3. Знайомство і співпраця з представниками науки в тих галузях знань, які цікавлять учня. Надання практичної допомоги учням в проведенні експериментальної і дослідницької роботи.
4. Організація індивідуальних консультацій проміжного і підсумкового контролю в ході наукових досліджень.
5. Залучення наукових сил до керівництва науковими роботами учнів.
6. Рецензування наукових робіт учнів при підготовці їх до участі в конкурсах і конференціях.
7. Підготовка, організація і проведення науково-практичних конференцій, турнірів, олімпіад
8. Редагувати і видавати учнівські наукові збірники.
Ефективність діяльності наукового товариства визначають права та обов'язки його членів.
До наукового товариства учнів може вступити кожен, хто має інтерес до наукової діяльності та отримав рекомендацію вчителя предметника.
Вік вступу до наукового товариства — 13 років.

Учень, що бере участь у роботі наукового товариства, має право:
 1. обрати форму виконання наукової роботи (реферат, доповідь тощо);
 2. отримати необхідну консультацію у свого керівника;
 3. мати індивідуальний графік консультацій у процесі створення наукової роботи;
 4. отримати рецензію на написану наукову роботу;
 5. виступити з остаточним варіантом наукової роботи на конференції;
 6. подати свою роботу, що отримала високу оцінку, на конференцію в район, місто;
 7. надрукувати свою роботу, що отримала високу оцінку, в збірнику наукових робіт учнів.
Учень — член наукового товариства зобов'язаний:

 1. регулярно й активно брати участь у засіданнях своєї секції;
 2. еріодично звітувати про результати своїх досліджень на засіданні своєї секції;
 3. брати активну участь у шкільних та позашкільних наукових конференціях;
 4. виконувати вимоги щодо оформлення наукових робіт і термінів їх виконання.
 5. Учень, що отримав високу оцінку своєї наукової діяльності, отримує додатковий бал з навчального предмета, з яким пов'язана тема його наукової роботи.
Прогнозований результат навчання:
 • учні володіють системою ведення дослідження;
 • володіють різними формами і методиками ведення дослідів;
 • вміють працювати з базовою літературою;
 • грамотно оформлюють наукове дослідження;
 • можуть представити наочний матеріал з теми досліду;
 • вміють розподіляти матеріал (за необхідності) на декілька років дослідження;
 • вміють добувати інформацію із різних джерел та співпрацювати з науковими, громадськими, медичними та іншими установами;
 • вільно спілкуються та відстоюють свої думки;
 • вміють вести дискусію та захищати власні знаходи.

Кожен задає собі питання-з чого починати?


Крок перший-перейди за посиланням та дізнайся більше про нас.
Крок другий-с чого починати написання творчої роботи, та які ще секції науковців є в ліцеї
перейди за посиланнямСмайлики

Ліцейське наукове товариство "Мислитель"

Крок третій-перейди за посиланням та дійзнайся як правильно оформити науково-дослідницьку роботу Смайлики  Вимоги до написання науково-дослідницьких робіт
Крок четвертий-як вибрати цікаву тему .Де шукати натхнення ? перейди за посиланням на сайтСмайлики Неймовірні факти ,
та пам'ятай навіть помилки та марні спроби можуть привести до наукового відкриття.


Крок п'ятий- ознайомся з архівом періодичного видання нашого наукового товариства, можливо  саме на тебе ми чекаємо в його редколегії.

Періодичне видання наукового товариства Бюлетень "ОЙКУМЕНА", архів  якого, ти можешь переглянути,якщо перейдеш за посиланнямСмайлики
Січень 2012                                                        Січень 2013                               
Лютий 2012                                                       Лютий 2013  Лютий 2013 (2)                                  
Березень 2012                                                     Березень 2013                                  
Квітень 2012                                                       Квітень 2013                        
Травень 2012                                                      Травень 2013                      
Вересень 2012                                                    Вересень 2013
Листопад-Жовтень 2012
 Грудень 2012

Будь в курсі сучасних відкриттів з журналом "Наука та життя"

І пам'ятай навіть помилки та невдалі спроби іноді приводять до відкриттів.


Немає коментарів :

Печенька с предсказанием

Печенька с предсказанием